Aile Hukuku

Aile Hukuku Hakkında

aile-hukuku

BİEM hukuk, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

  • Vesayet Davaları
  • Aile Hukuku Kapsamına Giren Sözleşmelerin Hazırlanması.
  • Bu Hukuk Dalına Giren Anlaşmazlıkların Barışçıl Yolla Çözülmesi Süreçlerinin Yönetilmesi.
  • Velayet Davaları.
  • Boşanma Davaları.
  • Nafakanın Kaldırılması, Azaltılması, Arttırılması Davaları