FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku Hakkında

fikri-mulkiyet-hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede BİEM müvekkillerinin fikri mülkiyet hukuku kapsamında haklarının korunmasına yönelik her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model, tasarım ve diğer sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması ile bu kuruluşlar nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemelerde görülmekte olan davaların takibi ve sonuçlandırılması, patent, marka tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş verilmesi, internet yolu ile yapılan marka ihlallerine ilşkin süreçlerin takibi, internet ortamı ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının takibi ve görüş bildirilmesi ile Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetlerde sunulmaktadır.

 • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukukuna İlişkin Her Türlü Danışmanlık Hizmetleri.
 • Markanın Hükümsüzlüğü Davaları.
 • Patentin Hükümsüzlüğü Davaları.
 • Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davaları
 • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukukuna İlişkin Tazminat Davaları
 • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukukuna İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Firmalara, Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi
 • Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Her Türlü Savcılık İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Eser Tescil Süreçlerinin Yürütülmesi
 • FSEK Kapsamına Giren Davalar
 • Fikri Hakların Uluslararası Düzlemde Korunmaları