GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku Hakkında

gayrimenkul-hukuku

Biem gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir. BİEM, yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, gayrimenkul hukukuna dayalı dava ve uyuşmazlıklarda ve bunlara ilaveten idari merciler nezdinde yapılması gereken işlemler hakkında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. Gayrimenkul hukuku kapsamında özellikle paylı mülkiyet ihtilafları, gayrimenkule ilişkin dava ve ihtilaflar, taksim ve izale i şüyu davaları, kiralama akdinden doğan ihtilaf ve davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan ihtilaflar, Hazine ve Orman İdaresi’ne ilişik dava ve ihtilaflar, kentsel dönüşüm ile ilgili ihtilaf ve davalar ve sair gayrimenkule ilişik ve gayrimenkulden doğan her türlü ihtilaf ve davalar ile ayni haklar ile ilgili dava, işlem ve ihtilafların çözümünde hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir. Ayrıca gayrimenkul projelerinde mal sahibi, müteahhit, projede yer alan tüm taşeronlar ile ilgili sözleşmeler bu faaliyetler kapsamında kurulan ortaklıklar, bu süreçlerden doğan ihtilaflar ile AVM ve konut projelerinde kiralama süreçleri hakkında hizmet verilmektedir.

Gayrimenkul Davaları

 • Tapu İptal Davaları
 • Plana İtiraz Ve İmar Planı İptal Davaları
 • Kadastro Ve 2b-Orman Davaları.
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki-Fiili) Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Ve Davaları
 • Şufa Ve İzale-İ Şüyu Davaları
 • Kira Ve Ecr-İ Misil Davaları
 • Kentsel Dönüşüme Dair Davalar
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Dair Davalar
 • Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kurul Davaları

Gayrimenkul Danışmanlığı

 • Tapu İptal Davaları
 • Plana İtiraz Ve İmar Planı İptal Davaları
 • Kadastro Ve 2b-Orman Davaları.
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki-Fiili) Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Ve Davaları
 • Şufa Ve İzale-İ Şüyu Davaları
 • Kira Ve Ecr-İ Misil Davaları
 • Kentsel Dönüşüme Dair Davalar
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Dair Davalar
 • Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kurul Davaları