GIDA HUKUKU

Gıda Hukuku Hakkında

gida-hukuku

Gıda hukuku, gıda üretimi, dağıtımı ve tüketimini düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin toplanmasıdır. Gıda hukuku, tüketicileri korumayı ve Türkiye'de gıdaların verimli bir şekilde büyümesini ve kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Gıda avukatları, kariyerlerini müşterilerin gıda hukuklarına ve düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmaya odaklamaktadır. Ayrıca, gıda hukuku ve politikaları yapan veya uygulayan devlet kurumları adına çalışırlar.

Gıda Hukuku Hizmetlerimiz

  • Gıda Mevzuatı Kapsamından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  • Tüketici Sözleşmesinden Kaynaklanan Sorumluluk
  • Gıda İmalatçısının Sorumluluğu
  • Gıda Ürün Etiketleme
  • Gıda Sektörüne Aldatıcı Reklam ve Bundan Doğan Sorumluluk