İMAR HUKUKU

İmar Hukuku Hakkında

imar-hukuku

İmar hukuku, belirli coğrafi bölgelerdeki mülklerin nasıl kullanılabileceğini tanımlayan yazılı bir düzenleme ve yasadır. İmar yönetmelikleri, bölgelerin konut veya ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağını belirtir ve ayrıca lot büyüklüğü, yerleştirme, yığın ve yapıların yüksekliğini düzenleyebilir. İmar hukuku, sadece belirli arazi alanları için kabul edilebilir kullanımı değil, aynı zamanda ihlalleri (cezalar dahil) ele alma, sapma ve işitme itirazları prosedürlerini de içeren bir hukuk dalıdır.

BİEM; 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları, Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları Yıkım Kararlarının İptali Davaları, İmar Mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

İmar Hukuku Hizmetlerimiz

 • İmar planı davalarında vekillik
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali ve yürütülmesinin durdurulması davalarında vekillik, Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında vekillik
 • Belediye imar planları ve iskân işlemleri konusunda bilgilendirmeler
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi, iptal davaları açılması
 • İmar affı başvuruları
 • 1/5000 ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması, lejant revizyonu ve diğer idari başvuruların hazırlanması ve bu işlemlerden kaynaklanan iptal davaları
 • 1/25000 ve daha üst ölçekli çevre düzeni planlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları
 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan revizyonu, başvurularının hazırlanması ve bu planlara karşı itirazların yapılması ile bu planlardan kaynaklanan iptal ve tam yargı davaları
 • İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselizasyon işlemlerine karşı açılacak iptal davaları
 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer dava ve işler