VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku Hakkında

vergi-hukuku

BIEM, vergi hukuku alanında farklı sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır

Vatandaşlık görevlerinden biri olan vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanan usulsüzlükler, Vergi Usul Kanununda ağırlaştırılmış yaptırımları gerekli kılmaktadır. Vergi hukuku içeriği, hem birey hakları hem de devletin birey üzerindeki haklarını ve yaptırım gücünü ortaya koyar. Vergi borcu, devletin vergi borcu cezası uygulama hakkı ve bireylerin bu süreçte yapması gerekenler vergi hukuku kapsamında ele alınır.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi hukuku tanımı gereği, vergilendirme işlemlerindeki tarih, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin şekil ve şartlarını belirlemekle birlikte, idarenin bu şekil ve şartların dışına çıkması nedeniyle oluşan vergi uyuşmazlıklarındaki çözüm yollarını da içermektedir. Ayrıca, vergi uygulamaları nedeniyle vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları da konu edinir. Bu konular, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir.

Vergi Hukuku Hizmetlerimiz

  • Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Her Türden Davanın Takibi
  • Vergi Hukuku Kapsamına Giren Konularda Danışmanlık Hizmetleri
  • Vergi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İdare Hukuku Kapsamına Giren Tüm Sözleşmelerin Hazırlanması
  • Tam Yargı Davalarının Takibi
  • İdare Hukuku Anlamındaki İptal Davalarının Takibi
  • Kamulaştırma İşlemlerine İlişkin Yargı Süreçlerinin Takibi