YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar Hukuku Hakkında

yabancilar-hukuku

Yabancılar hukuku, statüsü ve bunlarla ilgili yasa geleneksel olarak uluslararası hukuk meseleleri olmuştur. Bu hukuk organı ile ilgili iki zıt kavram söz konusudur. İlk olarak, yabancılar ile ilgili yasayı tanımlayan uluslararası asgari standartlar, Devletin vatandaşlarına muameleden bağımsız olarak belirli hak ve yükümlülükler veren bir yasa organıdır. İkincisi, özellikle Latin Amerika ülkeleri tarafından önerilen, yabancılara bir Devletin vatandaşlarıyla aynı şekilde muamele edilmesi gerektiğini belirten ulusal hukuk standardı.

Yabancılar Hukuku Hizmetlerimiz

  • Türkiye’de yaşayan yabancıların vatandaşlık başvuru süreçlerinin yönetilmesi
  • Türkiye’de bulunan yabancılara oturma izni alınması ve sürelerin uzatılması
  • Türkiye’deki yabancıların cezai sorumlulukları nedeniyle yaşadığı problemlerin çözümü
  • Yabancılara Türkiye’de çalışma izni alınması ve sürelerinin uzatılması
  • Yabancı yatırımcılar için Türkiye’de şirket kurulması ve hukuki danışmanlık desteği
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz sahibi olmaları konusunda hukuki destek verilmesi
  • Yabancı ülke mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi işlemleri