İCRA İFLAS HUKUKU

İcra İflas Hukuku Hakkında

icra-iflas-hukuku

BiEM Hukuk & Danışmanlık bünyesinde icra takibi hizmetleri, teknolojik altyapıyla destekli, organize bir çalışmayla yürütülmektedir. Müvekkilin alacağa kavuşmasında en önemli hususun “hız” olduğu hususu, Biem Hukuk & Danışmanlık tarafından her zaman hatırlanan bir husus olup, icra işlerinde hızlı çalışmak, büronun temel ilkesini oluşturmaktadır. Biem Hukuk & Danışmanlık bünyesinde; ilamlı icra takipleri, ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine ilişkin icra takipleri, kira alacakları ilişkin icra takipleri, rehinin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takipleri hazırlanmakta ve profesyonel biçimde takip edilmektedir. Aynı zamanda; icra takibinin bütününe, borca veya imzaya itirazlar bakımından da Biem Hukuk & Danışmanlık profesyonel bir hukuk hizmeti sağlamaktadır. Şekil ve sürelerin çok önemli olduğu icra iflas hukuku, alanında uzman ve profesyonel avukatlarla birlikte çalışmayı gerekli kılmakta olup, büromuz bünyesinde hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla icra işleri yürütülmektedir

 • İlamsız Ve İlamlı İcra Takipleri
 • İpotek Ve Rehin Takipleri
 • Takibe İtiraz İşlemleri
 • İmzaya İtiraz Ve Grafoloji İncelemeleri
 • Mal Beyanı Ve Taahhüt Davaları
 • İflas Hukukuna İlişkin Süreçler
 • İstihkak Ve İstirdat, Sıra Cetveli İşlemleri
 • İhale Ve İhalenin Fesih İşlemleri

İcra İflas Davaları

 • İtiraz Davaları
 • İcra Şikâyetleri
 • İhalenin Fesih Davaları
 • Kıymet Takdiri Davaları
 • Sıra Cetveli Davaları
 • İstihkak Davaları
 • Hacizden Dolayı Tazminat Davaları
 • İtirazın Kaldırılması Ve İptal Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İflas Ve Konkordato Davaları

İcra İflas Danışmanlığı

 • Mal Varlığı İstihbarat Çalışmaları