İDARE HUKUKU

İdare Hukuku Hakkında

idare-hukuku

İdare hukuku, birçok farklı hukuk türünü kapsayan geniş bir terimdir. İdare hukuku uygulayan bir avukat asla mahkeme salonu göremez. Öte yandan, farklı bir idari avukat, uygulamalarının büyük çoğunluğunu yasal belgeler sunarak ve hâkimleri resmi bir ortamda tartışarak geçirebilir. Bazı idari avukatların insanlarla çok fazla etkileşimi varken diğerleri zamanlarının çoğunu belge hazırlamak için harcarlar. Kişi uygulamalarını devlet işlerini yürütmek veya devlet düzenlemeleriyle çalışmakla harcadığı sürece idari bir avukattır.

İdare Hukuku Hizmetlerimiz

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
 • Memur davaları yürütülmesi,
 • Öğrenci davaları açılması,
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,