TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku Hakkında

ticaret-hukuku

Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız genel olarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilini, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulmasını, ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturmayı, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesini, devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesini, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda destek olunmasını, risk sermayesi projelerini ve sair her türlü ticari işlemleri kapsamaktadır.

  • Ticari Nitelikteki Alacak Davalarının Takibi
  • Ticaret Hukuku Kapsamına Giren Konularda Danışmanlık Hizmetleri
  • Şirket Birleşme Ve Devralma Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ticaret Hukuku Kapsamına Giren Tüm Sözleşmelerin Hazırlanması
  • Sendika Sözleşmesi Hazırlanması ve Müzakere Süreci Yönetimi
  • Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ve İç Yönergelerin Hazırlanması